Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze #7396

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko legalizatora do spraw czynności metrologicznych w Obwodowym Urzędzie Miar w Przemyślu.

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze #7396

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty (WA-271-7/16)

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż Zamawiający wybrał ofertę firmy ZPiZI UNIPOL SERWIK, ul. Chłodna 39 lok 2, 00-867 Warszawa jako najkorzystniejszą.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, iż w toku analizy ofert komisja odrzuciła ofertę firmy Econnect Sp. z o.o., 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty (WA-271-7/16)

Informacja z otwarcia ofert (WA-271-7/16)

Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, iż na realizację zamówienia przeznacza kwotę 58 800 PLN.

Komisja przetargowa dokonała otwarcia poniższych ofert. Wszystkie oferty wpłynęły od podmiotów zaproszonych do składania ofert.

5 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert (WA-271-7/16)